Home
Wir über uns
Aktuelles / Tipps
Förderpreis VBM
Gärtners Fluch
Giftpflanzen / Rat
Naturlehrpfad 2010
Naturschutzpreis LDK
Veranstaltungen 13
Veranstaltungen 12
Veranstaltungen 11
Veranstaltungen 10
Veranstaltungen 84
Umweltpreis Gemeinde
Seele im Verein
DiaShows / FotoAlben
Der Vorstand
Satzung
Mitglied werden
Kontakt-Formular
Chronik
Im Presse-Spiegel
Newsletter
Interessante Links
Kontakt
Impressum
Sitemap

 

Des Gärtners Fluch - ein hessisches Gartenerlebnis...

 

Aich hu enn wounerschiene Gadde, engezäunt met lauder Ladde.

Däi Ladde hiern off, kurz üwerm Burrem, doamet se beim Nasse net faul wern und murrern.

Man koann von drauße kaum oaner entdecke, un sich aach goud dohinner verstecke.

Weil mir noch Brombiern zou plecke hadde, woar aich neulich in moim Gadde.

Un wäi aich so zoufällig durch die Ladde dou gugge, kimmt oaner gelaafe, als wär er meschugge.

Er kimmt immer näher, aich denk schun nanu, der kimmt joa direkt off moi Gadde zu.

Doann woar er oam Zaun, guggt enounner un enoff. Aich woar mäus’chestell und denk: jetzt pass off.

Dass aich net blend worn soi, doas es a Wounner der Kerl moacht groad vir mir die Hous erounner.

Doann tut er sich bedächtig un langsam begge, um sich e Mordsding aus’m Kreuz zou dregge.

Doch ehe der Seeje koam von oahwe, hue aich moi Schipp innern Zaun geschoawe.

Aich hou doa gestoane un mir es Lache verbesse, derweil hat der Saukerl off moi Schipp geschesse.

Doch als der Schippestiel sich bald gebooche, hua aich moi Schipp schnell fottgezooche.

Etz koam dann aach, wäi ich’s gedoacht: der Schesser wollt gugge, was er gemoacht.

Er dreht sich herim, däiht die Aache offreisse und guggt ganz entgeistert - wo iss’en moi Scheisse?

Irscht guggt er ins Groas un doann off soi Schouh, un denkt: doas giht net met rechte Dinge zou?!

Er hoat nix geseh un aach nix geroche, doa eas em de Angstschweiss ausgebroache.

Däi Knäi, däi woarn dem Saukerl ganz lasch, er fasst sich oan Kopp un doann oan Asch.

Un wäi er sich dobei die Finger beschmiert, doa wousst er: "Häi es e Wonner passiert".

Er kimmt net mie araus aus em Staune und Stutze, vor Schreck vergisst er, de Asch abzuputze.

Er rafft sich die Hous und rennt schnell foat,  voll Engst un Graus vo dem unheimliche Ort.

Doach aich, aich konnt koa Brombiern mehr plecke, aich konnt mich vor Lache net strägge un begge.

De ganze Toag hou aich noch gelacht, weil aich met moier Schipp hou e Wounner vollbracht.

Aich woar oam Lache un oam Schnoupfe, dem Kerl oawer hou aich noch noachgerufe:

"Hab Dank, du ruhloser Kagger, däi Schipp voll hoat mer groad noch gefehlt fier moin Agger".

 

OGV Schwalbach e.V. D 35641 Schöffengrund  | info@ogv-schwalbach.de
Top